Hoca Ahmet Yesevi Sözleri, Hoca Ahmet Yesevi Sözleri Öğütleri

✿ Bismillah diye başlayarak hikmet söyleyip: İsteyenlere inci ve cevher saçtım işte.

Hoca Ahmet Yesevi öğütleri

Hoca Ahmet Yesevi Sözleri resimli

✿ “Nerede görsen gönlü kırık, merhemi ol sen,

✿ Öyle mazlum yolda kalsa, hem dem ol sen.”

✿ “Garip, fakir, yetimleri her kim sorar,

✿ Razı olur o kuldan perverdigahar (Allah)”

✿ “Akıllı isen, gariplerin gönlünü al…”

✿ “Garip, fakir, yetimleri Resul sordu…”

✿ “Sen-ben tapan insanlardan geçtim işte.”

✿ “Dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevir…”

✿ “Kur’an okuyup amel kılmaz sahte alim…”

✿ “Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen;

Hûda bizardır katı yürekli gönül incitenden..”

✿ “Ahir zaman ümmetleri süsler evlerini; nefislerine kapılıp bozar huylarım; şan ve şehvetler ile dik tutarlar boylarını…”

✿ “Ahir zaman ümmetleri, dünya fani bilmezler; gidenleri görerek ondan ibret almazlar…”

✿ “İmam yitirip, ölmem diye gülüşen; ölmem deyip dünyada Mevlâ’m ile vuruşan; gafillik ile her an ömrünü boşa geçiren…”

✿ “Nefs yoluna giren kişi rüsva olur; yolda azıp gezen tozan şaşkın olur; yatsa kalksa, şeytan ile yoldaş olur. Nefsi tep sen, nefsi tep sen, ey bedkirdâr.

✿ “Tatlı tatlı yiyenler; türlü türlü giyenler; tahta oturanlar, toprak altında kalmışlar…”

✿ “Zalim olup zulmedeni, yetim gönlünü inciteni mahşerde kara yüzlü, kolunu arkada gördüm.

✿ “Herkese ferman olmuştur ölümün şerbetini içmek; kaçıp kurtulamazsın, ondan ne kadar sakınsan.”

“Gerçek âlim yastığını taştan kıldı; bildiği şeyleri âleme söyledi.”

✿ Gönlü kırık, zavallı ve garib birini görürsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

Şeriat, tarikat ve hakikatten nasıp almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, cehennemden kurtulup cennete kavuşmak isteyen kişi ilim tahsil etmelidir.

✿ GönIünde AIIahü teaIanın aşkını taşıyanIar dünya iIe tamamen aIakaIarını kesmişIerdir. BunIar haIk içinde Hak iIe oIurIar. Bir an AIIahü teaIayı unutmazIar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here